Ενεργειακό Πιστοποιητικό Zάκυνθος | Ενεργειακά Πιστοποιητικά Zάκυνθος

Στοιχεία που απαιτούνται για την έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο
(εάν έχει γίνει δήλωση)
Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωσης του ακινήτου σας χωρίς χρέωση.

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)
Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Στοιχεία Ιδιοκτητών
Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.
Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
Δ.Ο.Υ.
Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ

 

Compare listings

Compare